Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2018

8572 40ee
Reposted fromaammaazing aammaazing viaiammistake iammistake
3236 8fc4
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viaiammistake iammistake
5022 5a60
Nie ma pracy bez pomyłek, jak nie ma życia. Z życiem nawet gorzej, bo najczęściej nie da się naprawić. Albo od początku do końca jest pomyłką.
— W. Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted frombylejaka bylejaka viaiammistake iammistake
Wiem, że lepiej spałoby mi się z Tobą
— (via ofensywnie)
Reposted fromdivi divi viaasylopath asylopath

July 18 2018

Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
7946 7b35
Reposted fromrubinek rubinek viaPicki91 Picki91
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony viaPicki91 Picki91
1385 4ffb
Reposted fromfelicka felicka viaPicki91 Picki91
6970 04f2 500
Reposted fromnutt nutt

June 22 2018

0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca vianiskowo niskowo
4349 bd26 500
Reposted fromSanthe Santhe vianowaczi nowaczi
Nasze wyobrażenia mogą zepsuć coś prawdziwego
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viabadblood badblood
3143 7e93
1327 7c56 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viabadblood badblood

June 17 2018

6477 22f6

thunder:

via weheartit

Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianutt nutt
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore vianowaczi nowaczi
4280 51b4 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...