Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2018

4699 869c 500
Reposted fromteijakool teijakool viaasylopath asylopath
3319 2cd5 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaasylopath asylopath

June 11 2018

9437 cd94
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
2196 b4e3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabadblood badblood

June 10 2018

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel vianutt nutt
0968 5186 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianutt nutt
8464 1896
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viabadblood badblood
9142 f03e
Reposted fromChibichan Chibichan viabadblood badblood

June 07 2018

0617 9380 500
Reposted frompiehus piehus vianutt nutt
9225 6e58 500
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma vianutt nutt
7151 f48a 500
Reposted fromnutt nutt
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena vianiskowo niskowo

June 05 2018

2955 0882
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viabadblood badblood
3094 9298 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabadblood badblood
Przejmuj się tym, co myślą inni, a zawsze będziesz ich więźniem.
— James Frey
Reposted fromaurinko aurinko viabadblood badblood

Lubie moje łóżko, ale wolałabym być w Twoim.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno vianowaczi nowaczi

June 03 2018

Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
8827 e854
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...